درخواست تحویل دانشنامه

درخواست تحویل دانشنامه
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل
  2
 • نام پدر*نام پدر
  3
 • شماره شناسنامه*شماره شناسنامه
  4
 • کدملی*کد ملی بدون علامت -
  5
 • شماره دانشجویی*اختیاری
  6
 • مقطع تحصیلی*
  7
 • رشته تحصیلی*
  8
 • نام مرکز آموزش علمی کاربردی*نام مرکز آموزش علمی کاربردی محل تحصیل
  9
 • شماره موبایل*شماره موبایل
  10
 • تلفن منزل*تلفن منزل به همراه کد شهر
  11
 • آدرس محل سکونت*آدرس محل سکونت
  12
 • آدرس محل کار*آدرس محل کار
  13
 • تلفن محل کار*تلفن محل کار به همراه کد و شماره داخلی
  14
 • وضعیت نظام وظیفه*وضعیت نظام وظیفه
  15
 • توضیحات وضعیت نظام وظیفه*توضیحات وضعیت نظام وظیفه
  16
 • اطلاعات اشتغال قبل و بعد از تحصیل
  17
 • نام شغل فعلی*نام شغل فعلی
  18
 • وضعیت اشتغال*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  قبل از تحصیل شاغل بوده ام(مرتبط با رشته)
  قبل از تحصیل شاغل بوده ام(غیرمرتبط با رشته)
  حین تحصیل شاغل بوده ام(مرتبط با رشته)
  حین تحصیل شاغل بوده ام(غیرمرتبط با رشته)
  بعد ازاتمام تحصیل شاغل بوده ام(مرتبط با رشته)
  بعد ازاتمام تحصیل شاغل بوده ام(غیرمرتبط با رشته)
  19
 • آپلود مدارک مورد نیاز
  20
 • صفحه اول شناسنامه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   21
  • کارت ملی*تصویر روی کارت ملی خود را آپلود کنید آپلود
    22
   • وضعیت نظام وظیفه*برای آقایان: تصویر کارت پایان خدمت/ معافیت دائم/ اشتغال به تحصیل خود را آپلود کنید آپلود
     23
    • توضیحات شناسنامه*در صورت وجود توضیحات در شناسنامه تصویر توضیحات شناسنامه خود را آپلود کنید آپلود
      24
     • تصویر گواهی موقت کاردانی*مخصوص دانشجویان کاردانی: تصویر گواهی موقت کاردانی خود را آپلود کنید آپلود
       25
      • تصویر گواهی موقت کارشناسی*مخصوص دانشجویان کارشناسی: تصویر گواهی موقت کارشناسی خود را آپلود کنید آپلود
        26
       • تصویر دانشنامه کاردانی*مخصوص دانشجویان کارشناسی: تصویر دانشنامه کاردانی خود را آپلود کنید. آپلود
         27
        • آیا آموزشهای علمی کاربردی در به دست اوردن شغل یا افزایش مهارت شما موثر بوده است؟*
         اصلا
         کم
         متوسط
         زیاد
         خیلی زیاد
         28