چارت واحد استان

چارت واحد استان البرز

* سرپرست واحد استانی

دکتر مصطفی یوسفی طزرجان

کارشناس مسئول روابط عمومی و رسیدگی به شکایات

اکرم مالمیر

کارشناس مسئول جذب

محبوبه بهارلوئی

اداره حراست

 

رئیس

دکتر سید علی حسینی

کارشناس

حامد دائمی

کارشناس

افسانه عبادی سمندری

معاونت اجرائی

 

معاون

 

اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی

 

کارشناس مسئول

مقداد جمشید پور

اداره امور فرهنگی و دانشجویی

 

رئیس

مجتبی صفری

معاونت علمی

 

معاون

 

عضو هیات علمی

 

اداره برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش عالی

 

رئیس

رامین عالی وند

اداره حمایت از فعالیت های پژوهش و فناوری

 

رئیس

زهره شنگی

کارشناس مسئول

فاطمه پناهی

اداره خدمات آموزشی

 

رئیس

سعید جوادزاده دره واری

کارشناس مسئول

مرضیه آقایان

کارشناس

محمد زارع بنادکوکی

کارشناس

محدثه بافقی زاده

اداره نظارت و ارزیابی

 

رئیس

سید مرتضی سیدی فشتمی

کارشناس مسئول

رضوان رستگاری تبار