Aryanic
افتتاح سالن ورزشی و بازدید از دانشگاه جامع علمی –کاربردی استان البرز
افتتاح سالن ورزشی و بازدید از دانشگاه جامع علمی –کاربردی استان البرز
1396/1/21
ديدار با خانواده شهدا توسط رئيس و همكاران دانشگاه جامع علمي كاربردي استان البرز
ديدار با خانواده شهدا توسط رئيس و همكاران دانشگاه جامع علمي كاربردي استان البرز
1395/11/24
بیانیه ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت راهپیمایی 22 بهمن
بیانیه ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی به مناسبت راهپیمایی 22 بهمن
1395/11/21
  • ثبت نام نظام وظیفه
  • ملاقات با ریاست دانشگاه
  • فراخوان ثبت تقاضای تدریس
  • دفتر حراست
  • کاربرگهای خدمات آموزشی
  • مجموعه قوانین و مقررات