اخبار

پنجمین رویداد شتاب (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) توسط مرکز علمی -کاربردی قند کرج تحت نظارت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان البرز برگزار شد.
پنجمین رویداد شتاب در کرج

پنجمین رویداد شتاب (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) توسط مرکز علمی -کاربردی قند کرج تحت نظارت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان البرز برگزار شد.

پنجمین رویداد شتاب (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) توسط مرکز علمی -کاربردی قند کرج تحت نظارت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان البرز برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

ادامه مطلب
مراسم ختم سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی داروگر در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.
مراسم ختم سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی داروگر در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.

مراسم ختم سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی داروگر در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.

مراسم ختم سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی داروگر در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.

ادامه مطلب
مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد
مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد

مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد

مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد

ادامه مطلب
برگزاری چهاردهمین جلسه برنامه درسی  دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
برگزاری چهاردهمین جلسه برنامه درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

برگزاری چهاردهمین جلسه برنامه درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

این جلسه به منظور بررسی تک پودمانهایت جمیعی ارائه شده توسط مرکز صنعت هوانوردی آسمان ایرانیان تشکیل شد. در این جلسه جناب آقای مهندس مرادی نماینده مرکز و تدوین کننده توضیحاتی راجع به لزوم تدوین رشته مهمانداری هواپیما به صورت تک پودمات تجمیعی ارائه نمودند.

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

با حضور رؤسا و نمایندگان دانشگاه های استان البرز اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی استان البرز؛ در راستای شورای سیاستگزاری هفته پژوهش و فناوری استان البرز و نظر به رویکرد نظام آموزش عالی مهارتی و نقش سازنده و بارز این دانشگاه در استان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز به عنوان دبیرخانه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا انتخاب شد. دکتر دانش کار آراسته ضمن خیر مقدم به حضار و تبریک ایام ربیع الاول گفت: مسوولیتی در جلسه شورای پژوهشی مرتبط با هفته پژوهش و فناوری به عهده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز قرار داده شد. وی افزود این فرایند با هدف حمایت و قدردانی از زحمات مدرسان و اعضای مهارت نظام آموزش عالی و همچنین ایجاد شور و نشاط مهارتی در حوزه پژوهش و فناوری ایجاد شد. زهره شنگی سرپرست اداره حمایت از فعالیتهای پژوهش و فناوری در ادامه با اشاره به تدوین نحوه محاسبه امتیاز پژوهشگران با رویکرد مهارت افزایی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و طرح مواردی منجمله تدوین برنامه ریزی درسی مهارتی، اارئه مقالات کاربردی چاپ شده در مجلات معتبر و برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی و ... خبر داد که با توجه به موارد تدوین شده در نهایت ۴ پژوهشگر مهارت افزا انخاب خواهد شد.

ادامه مطلب