اخبار

در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس و روز ملی سینما، فیلم تنگه ابوقریب در البرز اکران شد
در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس و روز ملی سینما، فیلم تنگه ابوقریب در البرز اکران شد

در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس و روز ملی سینما، فیلم تنگه ابوقریب در البرز اکران شد

در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس و روز ملی سینما، فیلم تنگه ابوقریب در البرز اکران شد

ادامه مطلب
شصت و ششمین نشست هم اندیشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز  و رؤسای محترم مراکز تحت نظارت
شصت و ششمین نشست هم اندیشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رؤسای محترم مراکز تحت نظارت

شصت و ششمین نشست هم اندیشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رؤسای محترم مراکز تحت نظارت

شصت و ششمین نشست هم اندیشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رؤسای محترم مراکز تحت نظارت

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی نظام وظیفه عمومی ویژه کارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان البرز
برگزاری کارگاه آموزشی نظام وظیفه عمومی ویژه کارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان البرز

برگزاری کارگاه آموزشی نظام وظیفه عمومی ویژه کارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان البرز

برگزاری کارگاه آموزشی نظام وظیفه عمومی ویژه کارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان البرز

ادامه مطلب