برترین جوان سال ۹۷

برترین جوان سال 97
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  3
 • شماره همراه*
  4
 • کدملی*
  5
 • نشانی :*
  6
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کاردانی
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  7
 • مرکز که در آن تحصیل مینمایید:*مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید
  8
 • شاخص های علمی و پژوهشی*
  مستندات (گواهی، لوح های تقدیر و ...) کسب مقام یا عنوان صاحبان پژوهش، تالیف، تدریس، ترجمه، گردآوری و مقالات تخصصی یا عمومی در جشنواره های علمی داخلی یا بین المللی
  9
 • شاخص ورزشی:*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  گواهی و مستندات کسب مقام ، عنوان و رکورد شکنی در مسابقات آسیایی- جهانی و المپیک
  10
 • شاخص ابتکارات و اختراعات:*
  شاخص ابتکارات و اختراعات:
  11
 • شاخص کارآفرینی:*
  گواهی و مستندات ایجاد شغل یا خوداشتغالی ، داشتن مشاغل مدیریتی و موفقیت در جشنواره های کارآفرینی
  12
 • شاخص هنری*
  شامل موسیقی-هنرهای تجسمی و نمایشی-مطبوعات-چاپ و نشر-فیلم و سینما-مجازی و دیجیتال-گواهی و مستندات کسب مقام و عنوان در جشنواره های داخلی و بین المللی
  13
 • شاخص های قرآنی:*
  داشتن مقام های استانی ، کشوری و بین الملی و دارای فعالیت گسترده قرآنی
  14
 • رتبه ها و مقام های بدست آمده در سالهای 96-95*هر رتبه در یک سطر درج شود. پیوست کپی مدارک مقام ها و رتبه های بدست آمده الزامی می باشد.
  15
 • لطفا تمامی مستندات مرتبط با رتبه ها و مقامهای فوق الذکر را ارسال نمایید. از ارسال فایلهای غیرضروری اجتناب فرمایید. فایلهای مجاز(zip,jpg,pdf) هستند. از ارسال فرمتهای دیگر خودداری شود.*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   16