آخرین اخبار

انتخاب حراست برتر در سال ۱۳۹۶

انتخاب حراست برتر در سال ۱۳۹۶

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۴ اخبار
انتخاب حراست برتر در سال ۱۳۹۶
سیزدهمین نشست مسئولین حراست مراکز آموزش علمی-کاربردی تابعه استان البرز

سیزدهمین نشست مسئولین حراست مراکز آموزش علمی-کاربردی تابعه استان البرز

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۷ اخبار
سیزدهمین نشست مسئولین حراست مراکز آموزش علمی-کاربردی تابعه استان البرز
جشنواره ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد

جشنواره ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۹ اخبار
جشنواره ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد
جلسه صمیمانه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رییس مراکز آموزش علمی کاربردی استان با استاندار البرز

جلسه صمیمانه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رییس مراکز آموزش علمی کاربردی استان با استاندار البرز

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۵ اخبار
جلسه صمیمانه رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز و رییس مراکز آموزش علمی کاربردی استان با استاندار البرز
تجلیل از ۲۴ زوج  و۲۳ پژوهشگر و ۲۷ ورزشکار برتر توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

تجلیل از ۲۴ زوج و۲۳ پژوهشگر و ۲۷ ورزشکار برتر توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۳ اخبار
تجلیل از ۲۴ زوج و۲۳ پژوهشگر و ۲۷ ورزشکار برتر توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز