آخرین اخبار

بازدید معاون آموزش دانشگاه از واحد استان البرز

بازدید معاون آموزش دانشگاه از واحد استان البرز

۱۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۵ اخبار
بازدید معاون آموزش دانشگاه از واحد استان البرز
پنجمین رویداد شتاب (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) توسط مرکز علمی -کاربردی قند کرج تحت نظارت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان البرز برگزار شد.

پنجمین رویداد شتاب (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) توسط مرکز علمی -کاربردی قند کرج تحت نظارت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان البرز برگزار شد.

۱۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۰ اخبار
پنجمین رویداد شتاب (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) توسط مرکز علمی -کاربردی قند کرج تحت نظارت دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان البرز برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

۲۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۸ اخبار
برگزاری اولین جلسه انتخاب پژوهشگر مهارت افزا به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
مراسم ختم سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی داروگر در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.

مراسم ختم سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی داروگر در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.

۲۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۸ اخبار
مراسم ختم سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی داروگر در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.
مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد

مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد

۲۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۴:۵۴ اخبار
مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی استان البرز برگزار شد