Aryanic
نشست صمیمی دکتر سادات حسینی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز با آقای بیات نژاد مدیر کل محترم اداره بهزیستی و تامین اجتماعی استان البرز
نشست صمیمی دکتر سادات حسینی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز با آقای بیات نژاد مدیر کل محترم اداره بهزیستی و تامین اجتماعی استان البرز
1396/4/27
برگزاری کمیته هیات اجرایی جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
برگزاری کمیته هیات اجرایی جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز
1396/4/27
اجرای سومین و بزرگترین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی کشاورزی ویژه بهره برداران پیشرو در سال 1396
اجرای سومین و بزرگترین تور آموزشی، ترویجی و پژوهشی کشاورزی ویژه بهره برداران پیشرو در سال 1396
1396/4/27
  • ثبت نام ورزشکاران
  • دومین شتاب صنایع غذایی
  • جشنواره حرکت
  • متقاضیان تدریس
  • ملاقات با ریاست دانشگاه
  • دفتر حراست