Aryanic
شهید محمود نریمانی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کرج به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.
شهید محمود نریمانی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی خانه کارگر کرج به جمع شهدای مدافع حرم پیوست.
1395/5/13
نشست مسئولین فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در مرداد ماه برگزار شد
نشست مسئولین فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در مرداد ماه برگزار شد
1395/5/13
اعلام آمادگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جهت پیگیری اخذ مجوز دائمی تدریس دروس معارف
اعلام آمادگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری جهت پیگیری اخذ مجوز دائمی تدریس دروس معارف
1395/5/13
  • دفتر حراست
  • کاربرگهای خدمات آموزشی
  • مجموعه قوانین و مقررات
  • دوره مهارت عمومی تربیت مدرس